English Edition
Dhivehi Edition
ކޮވިޑް ޓޭލްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލި “ކޮވިޑް ޓޭލްސް” ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

“އޭއޯ ނިއުސްގެ ސްކޫލް މީޑިއާ” އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން މުޅިއެކު 529 ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advt

Advertisement

މިއީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އެޕްރީލް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކުރެހުންތައް އެޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:00 އާއި ހަމައަށް ހުށަހަޅައި ނިމިފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުގެ ކުރެހުންތައް އަޕްލޯޑްކޮށް އަދި ޝެއަރ ކުރުމާއި ފޭސްބުކް ލައިކްސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމައަށް އޮތީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 3 ވަނަ ހޮވާނީ ގަދަ 10 އަކަށް ހޮވޭ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު 3 ކުރެހުމަށެވެ. މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ބައިވެރިކުރި ކުރެހުންތަކަށެވެ. މިއީ އެއްވެސް އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެއް ނޫނެވެ.

ގަދަ 10 އެއް ހޮވުމުގައި މާކުސް ދޭނެ ގޮތް:

  • ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ފޭސް ބުކް ޕޭޖްގައި ލިބޭ ލައިކްސް އަށް 10 ޕަސެންޓް
  • ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ފޭސް ބުކް ޕޭޖްގައި ކުރާ ޝެއަރ އަށް 10 ޕަސެންޓް
  • މަސައްކަތުގެ ސާފުކަމާއި ރީތިކަމަށް 10 ޕަސެންޓް
  • އުފެއްދުންތެރިކަން 50 ޕަސެންޓް
  • ކުރެހުމުން ދޭން މެސެޖް 20 ޕަސެންޓް

އޭއޯނިއުސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތަކީ “ޕެންޑަމިކް” ހާލަތެއްގައި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމެއްގައި ތިބެން ޖެހޭއިރު ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތާއި އަދި ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބެގެން ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ، އަދި ހުސްވަގުތު ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުންނަކީ މަލްޓި މާޓް އަދި ގޯދި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުންގެ އިޝްތިހާރު ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ލައިވްކުރާ ޕްރޮގްރާމުގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

 

1 ކޮމެންޓް
ީހިޔަލަ
އޭޕްރީލް 13, 2020
ތީގައި ތި ބަލަން ބަލަން ތި އުލެނީ ކުރެހުމަކަށް ނޫން ދޯ... ގިނައިން ޅައިކް ލިބޭ ޕޯސްޓެއް ދޯ... ލައިކްސް އާއި ޝެއާ އަށް ނުބަލާ ކުއްޖާގެ ހުނަރަށް ބެލީޔާ މާ ރަނގަޅު ވާނެ ޢަސްލުގައި. ހުރެދާނެ ވަރަށް ރީިތި ކޮށް ކުރަހާފަ އެކަމަކު ތި މީހުން ތިބުނާ ޝެއާ އާއި ލައިކްސް ގިނައިން ނުލިބޭ ކުއްޖެއް. ދެން އެކުއްޖާ އަށް ވާނެ ގޮތެއް ވިސްނާލި ބާ؟ ?