Boateggai vadhu alhan ulhunu meehegge athah dhaavani herijje - AO News Boateggai vadhu alhan ulhunu meehegge athah dhaavani herijje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ބޯޓެއްގައި ވަދުއަޅަން އުޅުނު މީހެއްގެ އަތަށް ދާވަނި ހެރިއްޖެ
2 މަސް ކުރިން

ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ބޯޓެއްގައި ވަދުއަޅަން އުޅުނު މީހެއްގެ އަތަށް ދާވަނި ހެރިއްޖެ

Advt

Advertisement

ނިރުވާނާ ނަމަކަށް ކިޔާ މިބޯޓު ގައި މިޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މ. ކޮޅުފުށީ ގެ 8 ނޯޓިކަލްމޭލު ބޭރުން ވަދު އަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެމީހާގެ އަތަށް ދާވަނި ވަދެ ލޭ މަނާ ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމް އެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.  ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 12.55 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

އަނިޔާވިމީހާ ބޯޓުން ނަގައިގެން 14.30 ވީއިރުވަނީ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި މ.މުލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.