Iraq gai thibi France sifain aburaa gaumah gennanee - AO News Iraq gai thibi France sifain aburaa gaumah gennanee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ފްރާންސްގެ ސިފައިންތަކެއް. އިރާގުގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި.
ކޮވިޑް19: އިރާގުގައި ތިބި ފްރާންސްގެ ސިފައިން އަންބުރާ ގައުމަށް ގެންނަނީ
4 ދުވަސް ކުރިން

ކޮވިޑް-19 ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ފްރާންސުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިރާގުގައި މިވަގުތު ތިބި އެގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ފްރާންސްގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިރާގުގެ ޝައްމާލް ގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިސިސް ޖަމާއަތުގެ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާދިނުމަށް ފްރާންސްގެ 100 އެއްހާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފްރާންސުން މިހާރު ވަނީ އިރާގުގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ފްރާންސްގެ އިތުރުން ޗެކްރިޕަބްލިކުން ވެސް ވަނީ އިރާގުގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނެސްފައެވެ.

ފްރާންސުން އިރާގުގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމިއިރު އެގައުމުން މިހާތަނަށް 25,233 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި އޭގެ ތެރެއިން 1,331 ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ދަނީ ވެސް ޔޫރަޕްގައެވެ. އެގޮތުން އެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ތިބީ ވެސް ޔޫރަޕްގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.