Kaaduge baavaitha medhu nukedi libeyne kamuge yageen kan India in dheefi - AO News Kaaduge baavaitha medhu nukedi libeyne kamuge yageen kan India in dheefi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ އިން ދީފި
5 ދުވަސް ކުރިން

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެ ކާބޯތަކެތި ހުސްވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅު، ރާއްޖެއަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ހަނޑޫ، ފުއް އަދި ހަކުރު ފަދަ ކާޑުގެ ބާވަތްތަށް މެދުނުކެނޑި އިންޑިއާއިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ،

މީގެ އިތުރުން ހައިކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ ހަނޑުލާއި ހަކުރުގެ 20 ދުވަހުގެ ސަޕްލައި މިހާރު އިންޑިއާއިން ޝިޕް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު 1500 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހަނޑުލާއި 500މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހަކުރުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ޓުޓިކޯރިން ޕޯޓުގައި ލޯޑު ކުރެވެމުން ދާ ކަމަށް ވެސް ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހާސްކަންމަތީގައި ތިއްބަވައިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަނޑުކޮށް ނުގަތުމަށް ހައިކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ އިލްތިމާޒުކޮށްފައެވެ.