COVID-19: 3 resort ves quarantine in dhookohlaifi - AO News COVID-19: 3 resort ves quarantine in dhookohlaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ކޮވިޑް-19: ތިން ރިސޯޓްވެސް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން އަރާފޭބުން ހުއްޓުވި ތިން ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި، ސޭންޑީސް ބަތަލާ އަދި ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ތިން ރިސޯޓް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް އެ ބަލި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑަށް އޮތް ފަރާތްތައް ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި އެކަހެޔޮކޮށް ބެހެޢްތުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކާ އެއްގޮތަށް އެމީހުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބަލާ ކަށަވަރު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ކުރިން ‘އެގްޒިޓް ސްކްރީން” ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅާއި އެބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ޞިއްޙީ މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ‘ޕެންޑަމިކް’އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަކާ ގުޅިގެން ‘ޕެންޑަމިކް’ ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާއިރު، މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިންވެސް މިހާތަނަށް 08 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.