Bangladesh in Raajje ai dhivessaku quarantine kuran ninmaifi - AO News Bangladesh in Raajje ai dhivessaku quarantine kuran ninmaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކުރަން ނިންމައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އިން ފުރައިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ގިނަ ފަޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މީހުން އައުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިންވަނީ ދިވެއްސަކު ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަންނަ ނަމަ 14 ދުވަސް ވަންދެން އެމީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފައި ބަހައްޓަން ނިންމާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަންނަ ބޭނުންވާ ދިވެހިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދިފައެވެ.

ރާއްޖެއިން  ކޮވިޑް-19 މިހާތަނަށް އަށް މީހަކުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހަތަރު މީހަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓުގެ ދެ މީހަކާއި އަދި އެންމެ ފަހުން އެ ބަލި ފެނުނު ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ ދެ މީހުންނެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ.