China in furaigen raajje ai 2 dhiveheen quarantaine kurumahfahu dhookohlaifi - AO News China in furaigen raajje ai 2 dhiveheen quarantaine kurumahfahu dhookohlaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ދަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: ފޮޓޯ ވަން އޮންލައިން
ޗައިނާއިން ފުރައިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އައި 2 ދިވެހިން ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައި
3 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނާއިން ފުރައިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އައި 2 ދިވެހިން ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު 2 ދިވެހީންވެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 6 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާއިރު މި އެންމެންނަކީވެސް ބޭރު މީހުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 114,571 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 4,027 މީހުން ވަނީ މި ވައިރަހުގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 64,273 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރުނު ޗައިނާގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 80,735 ކަށް އަރައިފައެވެ. އެޤައުމުން 3,120 މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު 58,735 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

ވައިރަސް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ އިޓަލީގައެވެ. 60 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އިޓަލީން ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ޤައުމު އެއްކޮށް ކަރަންޓީންކޮށް އެވެ. އިޓަލީގައި 9،000 ހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 463 މީހުން ވަނީ މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.