Hulhudhoo gai madu jehifaivaa tharaqee baaru speed gai kuriya gendhaanan:Moosa Bushree - AO News Hulhudhoo gai madu jehifaivaa tharaqee baaru speed gai kuriya gendhaanan:Moosa Bushree

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ހުޅުދޫގައި މަޑުޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނަން:މޫސާ ބުޝްރީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ހުޅުދޫގައި މަޑުޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޥޯޓު ދެއްވުމަށް ހުޅޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މޫސާ ބުޝްރީ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް، އައްޑޫ ސިޓީ އިން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ‘އޭއޯ ނިއުސް’ އާއި ވާހަކަދައްކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މޫސާ ބުޝްރީ ވިދާޅުވީ އޭނާ މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީ އިތުރު އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުންކަމަށެވެ.

.މިއަދު ބޭއްވި ގުރު ނެގުމުގައި މޫސާ ބުޝްރީއަށް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 07 ލިބިފައިވާއިރު، މޫސާ ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައިވެސް ހުޅުދޫއަށްޓަކައި އޭނާގެ ތަސައްވަރު ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މި ގޮތުން ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަލުން އަބުރާ ރަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވި ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ބާރަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެގާރަ ކެންޑިޑޭޓުން އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރައްވާ ދިހަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރު ނެގުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންފޮސްފައެވެ.