Facebook medhuverikoh hiley advertise kurevey goh hadhaifi - AO News Facebook medhuverikoh hiley advertise kurevey goh hadhaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހިލޭ އެޑްވަޓައިޒްމެންޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި
1 މަސް ކުރިން

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހިލޭ އެޑްވަޓައިޒް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މީސްމީޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްލެޓްފޯމް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިޝަލުންނަށް ހިލޭ އެޑްވަޓައިޒް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދާފައި މިވަނީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފޭސްބުކްއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަނާއި ސެންޓަރ ފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރުކާރު ތަކާއި ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް، ފޭސްބުކުން ބުނީ އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ވައިރަސް އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ކުރުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. 2.9 ބިލިއަން މީހުން ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރެއެވެ.