COVID-19 in rahkaatheri vumah National Emergency Operations Centre eh qaaim kohfi - AO News COVID-19 in rahkaatheri vumah National Emergency Operations Centre eh qaaim kohfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް - ފޮޓޯ: ސަން
ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްކާތެރިވުމަށް ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށް އެޗްޕީއޭ އާއި އެންޑީއެމްއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ކްލިނިކްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ ފަރާތްތައް ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރަށް ސްކްރީންކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މިދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ އެހެނިހެން އާންމު ރޯގާތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އަވަސް ޚިދުމަތާއެކު ފްލޫ ކްލިނިކެއްވެސް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އެމަރޖެންސީ ޑްރިލެއްވެސް މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޑްރިލަކީ ގޭބިސީއެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަންކުރާނެ މިސްރާބު ހާމަކޮށްދިނުމާއެކު އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެންމެ އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ވެވިފައިވާ ތައްޔާރީތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޑްރިލެއް ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ އާއި އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން ގޭބިސީއެއްގައި ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އާއި އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފަރުދީގޮތުން ކުރެވެން ހުރި މުހިންމު ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.