Dhuniyeyge aabaadhee enme bodu eh gaumu indonesia in COVID-19 fenihje - AO News Dhuniyeyge aabaadhee enme bodu eh gaumu indonesia in COVID-19 fenihje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ވައިރަސް ފެނިއްޖެ
1 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ އެވެ. ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުން ދެމީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ގެ ގަނޑުވަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވިޑޯޑޯ ވިދާޅުވީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންނަށްވެސް ފަރުވާދެމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނީ ކޮންތަނެއްގައި ކަމެއް ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ނުވެއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ފެނުނު އިރު އެ ޤައުމަކީ ދުނިޔޭގެ އާބީދީގެ 4 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮތް ޤައުމެވެ. ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެނުނު މި ވައިރަސް މިހާރު މިވަނީ އިންސާނުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން މި ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ވައިރަސް ފެތުރޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމުތަކަށް ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އަދި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ބޮޑެވެ.