#LCE2020: Progressive coalition ge campaign launch kuraa jalsaa mirey Carnival gai - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ކެމްެޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް ބާއްވާ "މިއީ މަގޭ ރާއްޖެ" ޖަލްސާ އަށް ކާނިވާ ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (ޖަޒީރާ ޚަބަރު)

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރާ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން “މިއީ މަގޭ ރާއްޖެ”ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 20:30 ގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގަ އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫން މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ނިކުންނާނީ ޤައުމީ ރޫހުގައި، ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މިރޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ، ހުރިހާ ފިކުރެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ދަޢުވަތު އަރުވާ ކަމަށްވެސް ޣައްސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް އިން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ބޮޑު ދެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމް އިން ވާދަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ މި ހިނގާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 33% އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 980 ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިގެންދާނެ އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.