Bar Council ge furathama aharee aanmu jalsaa mirey - AO News Bar Council ge furathama aharee aanmu jalsaa mirey

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިރޭ
1 މަސް ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ބާ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ކައުންސިލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 8:00 ގައި ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހޯލުގައި ކަމަށެވެ. ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ބާ ކައުންސިލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ބާ ކައުންސިލުގެ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާއި އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ކައުންސިލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބު އާންމުކޮށް ގެޒެޓްކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު” އުފައްދާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އެ ކައުންސިލު އުފެދުނު ފަހުން ބާއްވާ އެފަދަ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެވެ.