Customs ge belumuge dhashugai huri baeh ban'guralaai ooru mas nahthaalaifi - AO News Customs ge belumuge dhashugai huri baeh ban'guralaai ooru mas nahthaalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގައި ހުރި ބައެއް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގައި ހުރި ބައެއް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި
1 މަސް ކުރިން

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ 4631 ބެވަރެޖު ފުޅިއާއި 32 ފުޅި ވައިންގެ އިތުރުން 68.35 ކިލޯގްރާމްގެ އޫރުމަސް ނައްތާލައިފާ ކަމަށެވެ. އެތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގަ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ އެތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 264 ވަނަ މާއްދާ އާއި 424 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތި ކަމަށެވެ. އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިގައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.