Wuhan gai thibi 2 dhiveheen india ah gendhiumun shahid ge shukuru india ah - AO News Wuhan gai thibi 2 dhiveheen india ah gendhiumun shahid ge shukuru india ah

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ޚާރޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު. ފޮޓޯ:ރާއްޖެއެމްވީ
ވުހާންގައި ތިބި ދެ ދިވެހީން އިންޑިޔާއަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ގެންދިޔުމުން ޝާހިދުގެ ޝުކުރު އިންޑިޔާއަށް
1 މަސް ކުރިން

ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ބާކީ ތިބި ދެ ދިވެހީން އިންޑިޔާއަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ގެންދިޔުމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ޝުކުރު އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ އިންނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހީން އެޤައުމުން ރާއްޖެ އައުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށް ސަރުކާރުގެ ޙަރަދުގައި އެމީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ދިވެހީން ވަނީ އިންޑިޔާއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް 2 ދިވެހީން ވަނީ ޗައިނާގައި މަޑުކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ވުހާންގައި ތިބި 2 ދިވެހީން އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާއިރު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށާއި އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖަޔަޝެންކަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

އިންޑިޔާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ 2 ދިވެހީން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.