Virus aai gulhigen dhekunu korea gai sihhee kulli haalathu iulaan kohfi - AO News Virus aai gulhigen dhekunu korea gai sihhee kulli haalathu iulaan kohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި މިވަނީ އެ ޤައުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އެކަނިވެސް ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވަނީ 168 މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ޗައިނާ ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ އެއް ޤައުމަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެވެ.

ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން ފުރަތަމަ ފެނުނު މި ބަލި ދުނިޔޭގެ 26 ޤައުމެއްގައި ފެތުރިފައިވާއިރު ދެކުނު ކޮރެއާގައި އެކަނިވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ 600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. މި ބަލި ޖެހިގެން އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް 5 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި އެވެ.

ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެލާޓްލެވެލް މަތިކޮށްފައެވެ. އަދި ވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،400 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފައެވެ. އަދި 77،000 ހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ.