Kuda firihen kujjaku moodhugai maruvefai oyevaa fenijje - AO News Kuda firihen kujjaku moodhugai maruvefai oyevaa fenijje

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
1 މަސް ކުރިން

ށ. ފުނަދޫ މޫދުގައި އުމުރުން އެއް އަހަރާ ނުވަ މަހުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ފުނަދޫގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ފުލުހުން އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ‘އޭއޯ ނިއުސް’އަށް މައުލޫމަތު ދެމުން ބުނީ ކުއްޖާ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެކުއްޖާ ނުފެނިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ކަމަށެވެ.އެ ފަރާތުން ބުނީ އެ ގެއަކީ މޫދާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ ގެއެއް ކަމަށާއި، ކުއްޖާ ގޭގައި ނެތްކަން އެނގުނީ އަސުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވުޟޫ ކޮށްގެން ފާހާނާއިން ނުކުތުމުން ކަމަށެވެ.އަދި ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި އެ ކުއްޖާ މޫދުން ނަގައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އެކުއްޖާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.