bodu dhe city ge mayor kama PPM in vaadha kuraane - AO News bodu dhe city ge mayor kama PPM in vaadha kuraane

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ބޮޑު ދެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ވާދަކުރާނެ
2 މަސް ކުރިން

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޯމް ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް މުއިއްޒް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާއި ޖެހެންދެންވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން މުއިއްޒް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މުއިއްޒުގެ ފޯމު އިލެކްޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުންވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް މުއިއްޒު ކުރިމަތިލައްވަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ނޫމަޑި އަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު (848 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ޖެހުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްސަލަ ސެޓުލްމެންޓް ކޮމިޓީން ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.މި މައްސަލައިގައި މުއިއްޒު ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިކޮށްގެން އުޅެނީ ނުހައްގުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަފާނެތީ ބިރުންކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު  ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު  އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ކުރިމަތިލައްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. .ލަތީފްގެ ފޯމު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާދަމާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.