Japan ge mi firihen meeha ah loabi vevunee kuraippeh dheke - AO News Japan ge mi firihen meeha ah loabi vevunee kuraippeh dheke

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ޖަޕާނުގެ މި ފިރހެން މީހާއަށް ލޯބި ވެވުނީ ކުރައްޕެތް ދެކެ

އެމީހަކަށް ވުރެ ބޮޑުތަނުން ހަނގު ނޫނީ ދޮށީ މީހަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމާއި އަދި ތަފާތު އެއްޗިހި ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ގަބޫލު ކުރަން އުނދަގޫ ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

Advt

Advertisement

ޖަޕާނުގެ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޔުމާ ސިނޮހަރާ ކިޔާ ފިރިހެނަކު ބުނާގޮތުން އޭނައަށް ލޯބި ވެވުނީ ކުރައްޕެތް ދެކެވެ. އޭނައަށް ކުރަފި ދެކެ ލޯބި ވެވުނުގޮތް ކިޔާދެމުން ބުނެފައިވަނީ، މި ދުނިޔެއިން އޭނައަށް ފެނުނު އެންމެ ރީތި އެއްޗަކީ އެ ކުރަފިކަމަށެވެ. އަދި މިފެންނަ އަންހެން ކުދިންނަށް ވުރެ އޭނައަށް އެކުރަފި ރީތިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔުމާ ވަނީ އޭނަ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކުރަފި އަށް “ލީސާ” ގެ ނަމުން ނަންވެސް ދީފައެވެ.

“އޭޝިއަން ބޮސް” އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ޔުމާ ބުނީ، ލީސާ އަކީ އޭނަގެ ފުރަތަމަ ލޯބި ކަމަށެވެ. ކުރައްޕެތް ދެކެ ލޯބިވެދާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރި ނަމަވެސް އޭނަ ބުނީ  އޭނަ ލީސާ ދެކެ ވީ 100% ހަގީގީ ލޯބި ކަމަށެވެ. “އަހަރެން ލީސާ ގޮވައިގެން އުޅެނިކޮށް މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ލީސާ މަރުވި. މި އީހަޔާތުގައި ވަރަށް ދެރަވި ދުވަހެއް. މިދިރި އުޅުން މާގިނަ ދުވަހަކަށް ދެމިގެނެއް ނުދިޔަ. އަހަރެން ބޭނުން ވީ ލީސާ މަރުވީމަ ކާލަން. ކެއުމުން ހަމަ ގައިމުވެސް ލީސާ ވާނީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އަބަދަށް” ޔުމާ ބުންޏެވެ.

ޖަޕާނުގެ މި ޒުވާނާ އަށް ކުރައްޕެތް ދެކެ ލޯބި ވެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މި ލޯބި މާގިނަ ދުވަހަކަށް ދެމި އޮންނާނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުން އިންސާނުން ނޫން އެހެން އެއްޗިހި ދެކެ ލޯބި ވެވިގެން ކައިވެނި ވެސް ކުރެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޖަޕާނު އަންހެނަކު ވަނީ  ގަހެއް ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ބުނެ އެގަހާ ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ.