އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑްގައި ދިވެހި ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޝަތު ފަތުޙީ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ބާއްވާ އައިޓީބީ ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑްގައި ދިވެހި ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަން ޢިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކަމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބުނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޖަނަވަރީ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް، ހ. ޒޮނޭރިޔާގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޖަނަވަރީ 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އައިޓީބީ ފެއަރ އޮންނާނީ އަންނަ މާޗު މަހުގެ 04 އިން 08 އަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބަރލިންގަ އެވެ.