Reyge muzaaharaa gai hayyaru kuri meehun dhoo kohllaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އިދިކޮޅު ޕްރޮގުރެސިވް ކޯލިޝަނުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ރެޔަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެތެރެއިން ރޭ ހައްޔަރުކުރި ނުވަމީހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުންބުނީ، ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނުވަމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން ފަސްމީހަކު ރޭ ދޫކޮށްލައިފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދާއި ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންވެސް މިހާރުވަނީ ދޫކޮށްލައިފައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ މައްޗަށް އިއްވި ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ގުޅިގެން  ރޭ ކުރި  މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގެ ބަޔެއް ބައިވެރިންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައި ވެއެވެ.

ޕްރޮގުރެސިވް ކޯލިޝަނުން ފާއިތުވެދިޔަ ރޭތަކުގައި ރައީސް ޔާމިން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިރޭ އެ ކޯލިޝަނުން ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރިންގް ދައުވާ ސާބިތުވެ، މި ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި، ފަސްމިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.