English Edition
Dhivehi Edition
ހަލަވެލި ރިސޯޓުން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ގެނބިގެން މަރުވެފައިވަނީ ކޮރެއާ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށާއި އޭނާ އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ހިނގާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފަ އެވެ

1 ކޮމެންޓް
މާމަ
ސެޕްޓެމްބަރު 9, 2019
އަންނަ ފަތުރުވެރިން ޓެގް އަޅުވަންވީ ޓްރެކް ކުރެވޭހެން