މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމެންޓުގައި ބޮޑުވަޒީރު އިބްރާހިމް ނާސިރު ސިލޯނުގައި ސޮއިކުރެއްވަނީ. ފޮޓޯ ގޫގުލް.

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހެވެ، ސުވާލަކީ ދިވެހިން މިނިވަން ނޫނީ ކޮން ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟