Umurun dhuvas vee anhenaku ge'eh ge vai golhi ah vettijje - AO News Umurun dhuvas vee anhenaku ge'eh ge vai golhi ah vettijje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ގެއެއްގެ ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓިއްޖެ
11 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ 76 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާ ވެއްޓުނީ މާފަންނު ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވައިގޮޅިއަށް ކަމަށެވެ.ވައިގޮޅި އަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެންމީހާގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބަ ފަޅައިގެން ގޮސް، ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައިން ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.ފުލުހުން މިހާރު މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަމުން އަންނަ އިރު ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ހިނގާ މި ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މި ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ބޮލަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކުވަނީ ރޭ ނިޔާވެފައެވެ. މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަމަ އެ އިމާރާތުގައި ހަދަމުން ދިޔަ ލިފްޓެއްގެ ކޭބަލް ކަނޑައިގެން ވެއްޓި ލިފްޓުގައި ހުރި ބިދޭސީ މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ