Faseyha matchakah nuviyas Brazil balikureveyne - messy - AO News Faseyha matchakah nuviyas Brazil balikureveyne - messy

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ފަސޭހަ މެޗަކަށް ނުވިޔަސް ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވޭނެ – މެސީ
11 މަސް ކުރިން

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ބްރެޒިލްއާއި އާޖެންޓީނާ ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ފަހު މެޗުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އާޖެންޓީނާ އިން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުގައި 2-0 އިން ވެނެޒުއޭލާ ބަލިކުުރުމަށް ފަހު އެވެ. ބްރެޒިލް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޕެރަގުއޭ ބަލިކޮށެވެ.

ކޮޕާ އެމެރިކާގައި އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އާއި ބްރެޒިލް ކުޅުނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގަ އެވެ. އެ ފަހަރު ބްރެޒިލް މޮޅުވީ 3-0 އިންނެވެ. ރޭގެ މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ސެމީ އަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.