Anna season gai Ronaldo ge faraathun 40 landu fennan beynun- Sarri - AO News Anna season gai Ronaldo ge faraathun 40 landu fennan beynun- Sarri

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
FILE PHOTO: Soccer Football - Europa League Final - Chelsea v Arsenal - Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan - May 29, 2019 Chelsea manager Maurizio Sarri before the match REUTERS/Phil Noble/File Photo
އަންނަ ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން 40 ލަނޑު ފެންނަން ބޭނުން – ސާރީ
11 މަސް ކުރިން

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގައި ފެށޭ އާ ސީޒަނަށް ހުރިހާ ޓީމުތަކެއްވެސް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން 40 ލަނޑު ފެންނަން ބޭނުންކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާއި އަލަށް ޙަވާލުވި މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ރެއަލްމެޑްރިޑްގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރުގައި ކުޅުނު ފެންވަރުގެ ކުޅުމެއް އަންނަ ސީޒަންގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ފެންނަން ސާރީ ބޭނުންވެއެވެ.

ނިމުނު ސީޒަންގައި 34 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯއަށް ސީރީއާގައި ކާމިޔާބުކޮށްދެވިފައިވަނީ އެންމެ 21 ލަނޑެވެ. އަދި ސީރީއާގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުން ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނީ 4 ވަނައެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ފަބިއޯ ކުއަގްލިއަރެއްލާ މިލިސްޓްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ޖުމްލަ 26 ލަނޑާއެކުގައެވެ.

ސާރީ ބުނީ އޭނާ އަށް ޗެލްސީގެ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެހުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ އަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ލިބޭ ހުރިހާ އެވޯޑެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އިތުރު އެވޯޑްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.