Bridge higway gai accident eh hingai divideruthah halaakuvejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,288,976confirmed
  • 6,404,186recovered
  • 4,353,834active
  • 530,956deaths

Maldives

  • 2,435confirmed
  • 2,030recovered
  • 389active
  • 11deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 އަހރު ކުރިން

ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، މަގުދެބައި ކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ޑިވައިޑަރުތަކުން ބައެއް އަނެއްކާވެސް ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވެފައި ވަނީ ޕިކަޕުގެ ކުރީ ދެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާ، ޕިކަޕު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ހައިވޭގެ ޑިވައިޑާގައި ޖެހިފައި ގޮސް ހުޅުމާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއްގައި ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން މީހާގެ އަތުގައި ލައިސަންސް އޮންނަ ކަމަށާއި އެކްސިޑެންޓުގައި މަގުގެ މެދުގައި ހުރި ޑިވައިޑާރސްތަކުގައި ޕިކަޕް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޑިވައިޑަރސްތައް  ވަނީ ވަރަށް ވަރަށް ފުނޑުފުނޑުވެ ހަލާކުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓިުގައި މީހަކަށް ގެއްލުން ވެފައި ނުވިނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕުގެ ކުރީކޮޅު ހަލާކު ވެފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭގައި ޖަހާފައިވާ ޑިވައިޑަރުތަކުގައި މީގެކުރިންވެސް ދުއްވާއެއްޗެތިން ޖެހި އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެތަކެތި ފުނޑުފުނޑުވެފައިވެ އެވެ.