ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދުވެލި 6.5 ޕަސެންޓުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ – ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
3 މަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދުވެލި 6.5 ޕަސެންޓުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ “ރާއްޖެ މިއަދު” ޕްރަގުރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދުވެލި 6.5 ޕަސެންޓުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ވޯލްޑް ބޭންކުން ދާދިފަހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ބޭންކުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މިއަހަރު ހުންނާނީ 5.7 އިންސައްތައިގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު އިގްތިސާދީ ދުވެލި 5.2 އިންސައްތައަށް އިތުރަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އިރު 2021 ވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދީ ދުވެލި 5.3 އިންސައްތައަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން މިގޮތަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގައި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ.