ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓްގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އިންޑިއާގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
4 މަސް ކުރިން
އާމިނަތު ޚާލިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓްގެ ހާލަތު ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ވަފުދެއް މި ހަފްތާގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަފުދުގައި ހިމެނެނީ ބޯޑް އޮފް ކްރިކެޓް ފޯ ކްރިކެޓް އިން އިންޑިއާ (ބީސީސީއައި)ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ (ކްރިކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް) ސަބާ ކަރީމްގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ގައުމީ ޓީމްގެ ފީލްޑިން ކޯޗް އަބޭ ޝަރްމާއެވެ.ބީސީސީއައި އިން ބުނީ މި ދަތުރަކީ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެދުމުން އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝަވްރާކޮށް، މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ވަރަށް ފަހުން އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގައި ވިރާޓް ކޯލީ ކެޕްޓަންކަން ކުރާ ރޯޔަލް ޗެލެންޖާސް ބެންގަލޫރާއި އެމްއެސް ދޯނީ ކެޕްޓަންކަން ކުރާ ޗެންނާއީ ސުޕަ ކިންގްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ބީސީސީއައި އިން ވަނީ ސާކުގެ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ޢަފްއާނިސްތާނުގެ އިތުރުން ނޭޕަލަށްވެސް ކްރިކެޓްގެ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.