މިރޭ މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ؛ ފޮޓޯ ފޭސްބުކް
މަރަދޫގައި ދެ ސައިކަލްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
8 މަސް ކުރިން
އަޙްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ސްލިޕްވޭ ސަރަހައްދުގައި ދެ ސައިކަލްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

Advt

މިރޭ 7:13 އެހާކަންހާއިރު ދެ ސައިކަލްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

Advt

Advertisement

މި ހާދިސާގައި  އެކްސިޑެންޓްވި  ދެ ސައިކަލް  ދުއްވަން ތިބި ދެ މީހުންގެ އަތުގައި ވެސް ލައިސެންސްނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގެ އިތުރުން ރޭ ދަންވަރުވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ވަނީ ހިގާފައެވެ. ކާރަކާ ސައިކަލަކާ ޖެހިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި މިއަދު މާލެއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.