ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު--- ފޮޓޯ: ނަޝީދު.ކޮޓް

ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަށް ދިނުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ވާހަކެއް ނުދައްކަން- ރައީސް ނަޝީދު