Kim Jong-un Rail gai Vietnamah vadaigenfi - AO News Kim Jong-un Rail gai Vietnamah vadaigenfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ކިމް ޖުން އުން ރޭލުގައި ވިއެޓްނާމަށް ވަޑައިގެންފި
1 އަހރު ކުރިން

އޭޝިއާގައި އެންމެ ކުރިއަރަމުންދާ އިގްތިސާދް އޮންނަ އެއް ޤައުމު އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖުން އުން 4000 ކިލޯ މީޓަރު(2485 މޭލު)ގެ ރެއިލް ދަތުރަކަށްފަހު މިއަދު ވިއެޓްނާމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ކިމްގެ މި ދަތުރު ފުޅަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕާއެކު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލު ވުމަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ވާނީ ނޯތް ކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖުން އުން އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕްގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަށެވެ. މި ދެ ލީޑަރުން ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރައްވައިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރު ގައެވެ.

ކިމް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ރެއިލް ވިއެޓްނާމުގެ ޑޮންގް ޑަން ރެއިލް ސްޓޭޝަނަށް މަޑުކޮށްލުމުން އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުންވަނީ އެސަރަހައްދައް ޖަމާވެފައެވެ. ދަތުރުގެ ބާކީ ބައި ކިމް ފުރިހަމަކުރާނީ ކާރުކޮޅުގައި 170 ކިލޯމީޓަރަށް ދަތުރުކޮށެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވަނީ ވިއެޓްނާމުގެ ހަނޯއީ އަށް ކިމް ދަތުރު ފަށާފައެވެ.

ޓުރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ވިއެޓްނާމުގެ ހަނޯއީގައެވެ. ބައްދަލުވުމަށް މިއަދުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ޓުރަމްޕް ދާނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.