English Edition
Dhivehi Edition

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގެ ކަރާ މާރުކޭޓު ކައިރިން މޫދުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހާ ފެނިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނ 6:08 އެހާކަށްހާއިރުގައެވެ.ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ އަކީ އިންޑިއާގެ ފިރިހެނެއްކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފެންނަން ނެތް ކަމަ ށެވެ

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު މިކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޓެގު