English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ:މިހާރު

ނ. ހެނބަދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ

ނ. ހެނބަދޫގައި އާބާދީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދެއްވީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޗަންޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުންނެވެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެމަޝްރޫއުއަކީ 18.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގާއިމު ކުރި ނަޒާމެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމު ކުރެވި، މުޅި ރަށުގައި ޕައިޕްލައިން އަޅައި ހުރިހާ ގެއަކަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދޭނެ އެވެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ނ. އަތޮޅުން އެންމެ ފުރަތަަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ހެނބަދުއަށެވެ.