English Edition
Dhivehi Edition

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވީހާވެސް އަވަސް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ޓެގް ކުރައްވައި ހަސަން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފައިސާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ލަސްނުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ

އެމްޑީޕީއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގައި ޔާމީންގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު އެ ޕާޓީ އިންވަނީ ވަރަށް ފަހުންވެސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައެއްވެސް ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ