English Edition
Dhivehi Edition

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ހިފަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ހިފަނީ، ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

މިއަދު ސުއޫދު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގެ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލާނެ ކަމަށެވެ.މީގެ އިތުރުން ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދޭން ގާނޫން ނެތަސް އެކަމަށް ގާނޫންލްއުގޫބާތުން ފުދޭކަމަށެވެ.