English Edition
Dhivehi Edition
ޝުއާއު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ޝުއާއު އާއި އެކު އިތުރުން ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (މެޓްރިކްސް މޯޑު) ގެ އިތުރުން ހުސައިން ނަސީމް އާއި އަލީ އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

މި ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ 1289 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ 466 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން

މުހައްމަދު ޝުއާއު – މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -37 ވޯޓު / ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -288 ވޯޓު

މުހައްމަދު ރަޝީދު – މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -31 ވޯޓު / ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -141 ވޯޓު

ހުސައިން ނަސީމް – މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -37 ވޯޓު / ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -202 ވޯޓު

އަލީ އަބްދުﷲ – މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -01 ވޯޓު / ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށިން -54 ވޯޓު