English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކިޔާ ހުކުރު ޚުތުބާގެ ތަރުޖަމާ އޮންލައިންކޮށް، އެކި ބަސްބަހުން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި، ޚުތުބާ ލައިވްކުރާގަޑީގައި އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓަލް އަރުވަން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.