English Edition
Dhivehi Edition

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިއުތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަިއފިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެނދުނު 08:00އިން ހަވީރު 05:00އަށެވެ. ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު، އިތުރަށް ވަގުތެއް ނުދޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފަައިވަނީ ފަހެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ކިއުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލާ ނިމުމުން ފޮށި ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.