English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވޯޓު ލައްވަނީ/ފޮޓޯ: | މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޅ.ހިންނަވަރު ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމަށް ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ ރަނިންމޭޓް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެންބެ) ވަނީ ވޯޓުލައްވާފައެވެ.

ވޯޓު ދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މި ބުރު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.