English Edition
Dhivehi Edition
ސައުދު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ޖަލްސާގައި - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިވަޑައިގެން، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، މާލޭ ސިޓީގެ މާޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްއާއި ދުރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކު ހުންނެވުމަށްފަހު، އަލުން އެ ޕާޓީއާ، ސަޢުދު ގުޅިވަޑައިގެން މެމްބަރުކަމުގެ ފޯމް ހަވާލު ކުރެއްވީ ޑރ. މުއިއްޒާއި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އާއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނެވި 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ސަޢުދު މިހާރު އުޅުއްވަނީ މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެން ތިނަދޫގައެވެ. އަދި މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާތަކުގައި ވެސް ގެންދަވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.