English Edition
Dhivehi Edition

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މީޑިއާ އަށް ހާމަކުރި ގޮތުގައި މި މައްސަލަ އެއިދާރާއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާއަކީ 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާއި މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ……