English Edition
Dhivehi Edition

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅާއެކު ދިވެހި އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ، ހއ. އިހަވަންދޫ / ނަސްރީނުގެ، ޢާއިޝަތު އިޙްސާނާ (32އ)އެވެ.

އޭނާގެ ޚަބަރެއްނުވެގެން އާއިލާއން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މެއި 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިޙްސާނާ ގެއްލިފައިވަނީ އޭނާގެ ގެއްލިފައިވަނީ ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

ޢާއިޝަތު އިޙްސާނާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 9393351 އަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ،

 

ޓެގު