English Edition
Dhivehi Edition

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ކުޅުން މިރޭ ފެށޭނެއެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ލެގު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިރޭ ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތަކެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ މެޗެއް މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިރޭ ކުޅޭ ދެ މެޗުވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްވަގުތެއްގައެވެ.

މިރޭ ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، އެފްސީ ބަޔާންމިޔުނިކާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި އިންޓަ މިލާން އަދި ބެންފީކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

މި ދެ މެޗުވެސް ފަށާނީ މިރޭ ދަންވަރު ރާއްޖޭގަޑިން 12:00 ގައެވެ.