ސަޓާ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ އާމިނަތު ސާލިހާ/ އޭއޯ ނިއުސް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެވޯޑެއް ވަހީދަށް