English Edition
Dhivehi Edition

ގދ. ތިނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ތިނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސް މިހާރުއެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫގެ ދަށުން ތާރު އެޅުމާއި، މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ހަވާލުކުރީ 78.80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6.5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާ އިރު، މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.