English Edition
Dhivehi Edition

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ކުނިވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިރޭ 2.33 ހާއިރު ގަލޮޅު ގެއެެއްގެ ތެރެއިން ނުބައިވަސް ދުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިގެން ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެމީހާގެ ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެއީ 27 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ގެ ހަށިގަނޑުކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އެގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންއަންނަ އިރު

މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަވަނީ ތަހުގީގު ކުރައްވަމުންނެވެ.