English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫއިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ފަންސާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި 49 މީހުންނާއި މީދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންނެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ އިން މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއްވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި އެ ދެ އަވަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް އިރު، ރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އެހެން އަވަށްތަކުންވެސް ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޭދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި ހަ މީހުންނައި ހިތަދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި 26 މީހުންގެ އިތުރުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރިސޯޓަކުން ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮވިޑް19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 82ކަށް އަރާފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން އެކަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއިން މިހާތަނަށް މަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ.