English Edition
Dhivehi Edition

ވިލިނގިލީގައި ހޯމަ ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 3 ކަށް އަރައިފިއެވެ.

ވިލިނގިލީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެއިން ރަށަށް ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ.

Advt

Advertisement

އިއްޔެވެސް ވިލިނގިލިން ވަނީ ކަރަންޓީންގައި ތިބި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓވްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު ވިލިނގިލީގައި އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 3 ކަށް އަރައެވެ.

ގއ ވިލިނގިލީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒޓިވެފައިވާއިރު މިއަދު ގއ ދާންދޫގައި ކަރަންޓީންގައި ނެތް ދެ މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށް މޮނިޓަރިން ޙާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.