English Edition
Dhivehi Edition

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ދަރިފުޅު ލައިބާ އަހުމަދު މަހުލޫފް (އެލީ) އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދް އަލީ އާއެކު ކުޅެފައިވާ ލަވަ ރިލީސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެ ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advt

Advertisement

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މިއީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ބައްޕައަކަށްވެހުރެ މިއީ ފަޚުރުވެރިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހްލޫފްވަނީ ޖާވިދުއާއި އޭނާގެ ޓީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދު އަލީ އާއެކު އެލީ ލަވައަކުން ފެނިގެންދާނެކަން އިއުލާނު ކުރުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކު އެލީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވެއެވެ.

 

1 ކޮމެންޓް
ނާނޫ
މާޗް 19, 2021
ޢަބަދުވެސް ކޮންެވެސް އެއްޗެކޭ ކިއާފައި އުޅޭނީ މަޝްހޫރުވާން އެތަން މިތާތިބި ނިކަމެތިން ނަށް ތިލިބޭރުފޔާއިން ސަދަގާތް ނެރޭނަމަ މާރަގަޅުވީސް ސަލްމާނޫ ޚާން މެން ބަލަހުރިހާކަމެއްކުރެއޭ